5 เทคนิค เตรียมตัวรับมือเมื่อลูกต้องกลับไปเรียน

By  Kru Cindy Smart Melody,  8 May 2023

back to school เตรียมกลับไปเรียน

เปิดเทอมแล้ว ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

1) สร้างระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต
เนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวัน การช่วยสร้างระเบียบวินัย สอนให้ลูกรู้จักกับกฎระเบียบใหม่ๆ ที่จะต้องทำการปรับตัว ก็จะช่วยให้ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น เรื่องการจัดการเวลา การใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคม การดูแลรักษาสุขภาพ เป็นต้น

2) ฝึกการจัดการความกังวลใจ
โอกาสที่จะเกิดปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่ลูกอยู่โรงเรียน การเตรียมความพร้อมทางด้านอารมณ์จึงมีส่วนช่วยได้อย่างมาก เช่นการฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน จะทำให้ลูกได้รู้จักการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีสติในการคิดวิเคราะห์ว่าจะต้องทำอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเหตุการณ์เหล่านั้น

3) สร้างบรรยากาศเรียนรู้ในบ้าน
ควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ในบ้าน มีวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสม มีโต๊ะหรือพื้นที่ทำงานที่สะดวกสบาย เช่น โซนอ่านหนังสือ มีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก สำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่ออยู่บ้าน การใช้เวลาร่วมกับลูกในช่วงเวลาการทำการบ้าน หรือพาทำกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องการเรียน ก็จะช่วยทำให้ลูกมีความพร้อมมากขึ้นเมื่อต้องกลับไปเรียนที่โรงเรียน

4) เตรียมตัวเป็นผู้ฟังที่ดี
เด็กอาจจะมีความกังวลใจเมื่อต้องกลับไปเรียน เพราะไม่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมใหม่ การพูดคุยกับลูกอย่างสม่ำเสมอถึงเรื่องราวเกี่ยวกับที่โรงเรียน และคอยรับฟังอย่างตั้งใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ครู เพื่อน วิชาเรียน หรือสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อทำความเข้าใจถึงความรู้สึก ความต้องการของลูก และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที

5) สนับสนุนและพัฒนาส่งเสริม
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของลูกในการเรียนรู้ ดูว่าลูกชอบเรียนอะไร เก่งวิชาไหนเป็นพิเศษ ก็ช่วยพัฒนาส่งเสริมในด้านนั้น ทำให้ลูกได้เห็นคุณค่าในตัวเอง รับรู้ว่าตัวเองมีความสามารถอะไร และมีความโดดเด่นในด้านไหน ซึ่งก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นด้านวิชาการเท่านั้น การสนับสนุนให้ทำกิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านศิลปะ ดนตรี หรือทักษะในด้านอื่นๆ ก็สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพในตัวเด็กได้เช่นกัน

โรงเรียนส่วนใหญ่เปิดเทอมกันมาได้สักพักแล้ว เด็กๆ ต้องกลับไปเรียนหลังจากที่หยุดพักผ่อนมานาน รวมไปถึงช่วงก่อนหน้านี้เป็นช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องมีประกาศเรียนออนไลน์แทน การเตรียมรับมือเมื่อลูกต้องกลับไปสู่สังคมในโรงเรียนอีกครั้งจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้ลูกได้ปรับตัวและเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมใหม่นั่นเองค่ะ

สนใจคอร์สพัฒนาการเด็ก คอร์สเรียนดนตรี ร้องเพลง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 094-4539422 หรือ 089-6792835
หรือแอดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line: @thaipianist

สอบถามข้อมูล