เสริมพัฒนาการลูก ด้วยเกม “แฟลชการ์ด”

By  Kru Cindy Smart Melody,  2 June 2023

flashcards พัฒนาการลูก

เปิดเทอมแล้ว มาหากิจกรรมสนุกๆ ทำระหว่างครอบครัวกัน

Flash Cards (แฟลชการ์ด) เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก

แฟลชการ์ด คือการนำแผ่นการ์ดที่มีภาพหรือคำศัพท์ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ ตัวเลข สี รูปร่าง และยังมีอีกหลายๆ องค์ประกอบของความรู้ ให้เรียนได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้แฟลชการ์ดมีผลต่อการเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านลักษณะการเรียนรู้และเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ดังนี้

พัฒนาการสื่อสาร
แฟลชการ์ดช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารของเด็ก ทั้งทักษะการออกเสียงและฟัง ผ่านการฝึกฝนคำศัพท์และประโยคที่แสดงบนแฟลชการ์ด การเรียนรู้ผ่านภาพจะช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายและสื่อสารได้มากขึ้น

การเรียนรู้ภาษา
การใช้แฟลชการ์ดช่วยเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ช่วยสร้างการจดจำคำศัพท์ คำศัพท์เฉพาะ หรือประโยค ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัวในการใช้ภาษามากขึ้น

การพัฒนาสมอง
การใช้แฟลชการ์ดช่วยเสริมพัฒนาสมองของเด็ก ซึ่งการมองและจดจำภาพต่างๆ บนแฟลชการ์ดจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองในการรับรู้และจดจำข้อมูล นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะคิด เช่น การจับคู่ ความสัมพันธ์ของวัตถุ และการแก้ปัญหา

การพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา
การใช้แฟลชการ์ดช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่างๆ เช่น การเรียนรู้เลข การนับ เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี รูปร่าง หรือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆ และช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก

การสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่น
การใช้แฟลชการ์ดช่วยสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ของเด็ก การเพิ่มความคุ้นเคยและความรู้สึกสนุกสนานของเด็กกับกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นเกม ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในทักษะและความรู้ของเด็ก

นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์วิธีการเล่นได้หลากหลาย เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน และกระตุ้นให้เด็กอยากมีส่วนร่วมมากขึ้น

1) การเล่นแบบเปลี่ยนสลับภาพอย่างรวดเร็ว
หยิบการ์ดจากข้างหลังมาซ้อนข้างหน้า โดยการพูดคำศัพท์เหล่านั้น และเปลี่ยนการ์ดไปเรื่อยๆ วิธีนี้จะช่วยกระตุ้นสมองซีกขวา การที่ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วสมองจะถูกกระตุ้นและพัฒนาให้มีการจดจำที่ดีมากขึ้น

2) การเล่นแบบช้าๆ สร้างปฏิสัมพันธ์
วิธีนี้จะเป็นการค่อยๆ อธิบายเพื่อทำความเข้าใจความหมายของแต่ละภาพ อาจจะมีการจัดภาพเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างเป็นระบบ พูดถึงรายละเอียดของภาพ เน้นความรู้ความเข้าใจ เช่น การจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน เป็นต้น

สนใจคอร์สพัฒนาการเด็ก คอร์สเรียนดนตรี ร้องเพลง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 094-4539422 หรือ 089-6792835
หรือแอดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line: @thaipianist

สอบถามข้อมูล