เรียนกลองอย่างไร ให้เล่นได้ไว

By Teacher Kriang – Thai Pianist, 25 January 2022

เรียนกลองให้เล่นเก่ง

เรียนกลองอย่างไร ให้เล่นได้เก่ง และเป็นไว
ความยากง่ายในการเล่นกลอง
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการเรียนกลอง
การเล่นกลองมีกี่แบบ

การเรียนดนตรี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตาม จะต้องมีเวลาในการฝึกซ้อมแต่ถ้ามีเพียงเวลาฝึกซ้อมแต่ไม่มีความเข้าใจ หรือวิธีการเล่นที่ถูกต้องหรือถูกวิธีนั้น การฝึกซ้อมนั้นก็จะไม่เกิดผลสำเร็จอย่างที่สุด ดังนั้นการเล่นดนตรีควรจะต้องควบคู่กับการเรียนดนตรีไปพร้อมๆกัน เพื่อจะได้มีเทคนิคการเล่นดนตรีหรือการฝึกซ้อมดนตรีที่ถูกต้องและถูกวิธี

ในเมื่อมีทั้งเวลาในการฝึกซ้อมและได้เรียนรู้เทคนิคการเล่นดนตรีที่ถูกต้องแล้ว สิ่งต้องที่ควรมีต่อไปก็คือ อุปกรณ์หรือสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกซ้อม จะทำให้ผู้เล่นหรือผู้เรียนดนตรีมีความสุขและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

ความยากง่ายในการเล่นกลอง
การตีกลอง สิ่งที่สำคัญคือการแยกประสาทสัมผัสของร่างกายให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ต่างกันหรือไม่พร้อมกัน ดังนั้นการตีกลองเปรียบเสมือนได้ฝึกสมาธิและการได้ออกกำลังกายไปด้วย เพราะฉะนั้นการได้เรียนดนตรีหรือได้อ่านโน้ตกลองจึงทำให้ง่ายต่อการฝึกตีกลอง เพราะแบบฝึกหัดต่างๆจะทำให้ผู้เรียนหรือการตีกลองจะเข้าใจง่ายขึ้น จากผู้ที่ตีกลองไม่เป็นเลยจนสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ถึงมืออาชีพได้

การเล่นกลองมีกี่แบบ
สไตล์หรือแนวดนตรีมีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Rock , Pop , Jazz ฯลฯ ทุกแนวดนตรี นักดนตรีหรือมือกลองจะต้องทำความเข้าใจและเทคนิคต่างๆในการเล่นในแต่ล่ะสไตล์เพลงนั้นๆ เพื่อให้เกิดความไพเราะและความสมบูรณ์ของบทเพลงนั้นๆมากที่สุด

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการเรียนกลอง
อย่างแรกสุดเลยคือ ใจ ผู้เรียนจะต้องมีความรักหรือความสุขในการเล่นดนตรีหรือการเรียนดนตรีก่อน ถ้ามีอุปกรณ์พร้อมและสถานที่พร้อม แต่ไม่มีใจหรือความสุขที่จะตีกลองหรือการเรียนดนตรี สิ่งนั้นก็จะทำให้เราเกิดการพัฒนาในการตีกลองหรือการเล่นดนตรีได้ช้า

แนวทางการฝึกให้เล่นได้เป็นไว
ผู้เรียนหรือผู้เล่น จะต้องมีความสุขหรือความสนุกสนานกับการตีกลองนั้นก่อน และบวกกับการฝึกซ้อมกลอง การอ่านโน้ต และเทคนิคต่างๆได้อย่างถูกต้องถูกวิธี ก็จะทำให้ผู้เล่นหรือผู้เรียนนั้น มีการพัฒนาในการตีกลองนั้นไวขึ้นด้วย

 

หากคุณพ่อคุณแม่สนใจให้น้องๆเรียนกลองที่บ้าน หรือเรียนกลองออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คอร์สเรียนกลอง

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 094-4539422 หรือ 089-6792835
Line : @thaipianist

เขียนโดย Teacher Kriang – Thai Pianist
– ประสบการณ์สอนกลองมากกว่า 15 ปี
⁃ มือกลองวง Breakfast in bed
⁃ Yamaha Drum เกรด 6
⁃ Yamaha Best Teacher Award 2012
⁃ Trinity Aware Thailand 2020

สอบถามข้อมูล