5 วิธีที่ทำให้ลูกกล้าแสดงออก

By  Kru Cindy Smart Melody, 28 September 2022

หากต้องการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กที่เข้มแข็งและมีความมั่นใจในตัวเอง
การปลูกฝังให้เด็กมีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด ถือเป็นกุญแจสำคัญ

ความกล้าแสดงออก เป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก ความกล้าแสดงออก จะทำให้เด็กๆ มีความเข้มแข็ง มั่นใจในตัวเอง กล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตนเองและผู้อื่น

ผู้ปกครองหลายๆ คนอาจมีความกังวลว่าลูกเป็นเด็กขี้อาย ไม่ค่อยกล้าพูด กล้าแสดงออก แล้วเราจะทำอย่างไร ที่จะฝึกให้ลูกของเรากลายเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกมากขึ้นกัน 

1) การชื่นชม
การใช้คำพูดที่ดี หรือเอ่ยคำชมเชย ในสิ่งที่เด็กๆ ประพฤติตัวหรือทำบางอย่างได้ดี จะทำให้เด็กๆ รู้สึกมีกำลังใจ เหมือนได้รับรางวัลค่ะ เมื่อลูกๆ ได้รับสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆ รู้สึกมั่นใจ และกล้าแสดงออกมากขึ้น

2) สนับสนุนให้ลูกทำในสิ่งที่ตนรัก
พยายามสังเกตและสนับสนุนเด็กๆ ให้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ซึ่งเมื่อเด็กมีความสนใจความชอบในสิ่งเหล่านั้น มักจะทำออกมาได้ดีกว่าการถูกบังคับ และเมื่อทำได้ เด็กๆ ก็จะรู้สึกมั่นใจ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนคิดมากขึ้นค่ะ

3) รับฟังเด็กๆ เสมอ
การที่เรารับฟังเด็กๆ อย่างตั้งใจ จะทำให้พวกเขารู้ว่า เขาสามารถพูด หรือแสดงความเห็นได้ ก็จะสร้างนิสัยกล้าแสดงออกให้เด็กๆ มากขึ้นได้

4) เสริมทักษะด้านบุคลิกภาพ
การเสริมทักษะด้านบุคลิกภาพ สามารถทำได้ผ่านการเรียนบัลเล่ต์ การเรียนเดินแบบ หรือการเรียนดนตรี เป็นต้น เพราะบทเรียนเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ มีบุคลิกที่ดียิ่งขึ้น และเกิดความมั่นใจในตนเอง

5) การเรียนร้องเพลง
การร้องเพลงมักต้องแสดงออกต่อหน้าผู้คนจำนวนหนึ่ง จึงทำให้เด็กๆ ต้องหัดแสดงความสามารถต่อหน้าผู้อื่นเสมอ การฝึกฝนทักษะนี้เรื่อยๆ จะทำให้เด็กๆ รู้สึกมั่นใจ และเป็นการปลูกฝังความกล้าแสดงออกด้วยค่ะ

สนใจเรียนร้องเพลง เรียนดนตรี เรียนบัลเล่ต์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 094-4539422 หรือ 089-6792835
หรือแอดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line: @thaipianist

สอบถามข้อมูล