เรียนเปียโนที่บ้าน

Old-นักเรียนของเรา

เด็กเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่กี่ขวบ

เทคนิคการสอน

คอร์สที่เปิดสอน

PIANO

Start at

฿900/class
 • Class 50-60 minutes
 • Transportation is included
 • Lesson for Kids, Adults, Trinity, ABRSM, and Pop songs

VIOLIN

Start at

฿900/class
 • Class 50-60 minutes
 • Transportation is included
 • Lesson for Kids, Adults, Trinity and Pop songs

GUITAR

Start at

฿900/class
 • Class 50-60 minutes
 • Transportation is included
 • Lesson for Kids, Adults Classical and Pop songs

VOICE

Start at

฿900/class
 • Class 50-60 minutes
 • Transportation is included
 • Lesson for Kids, Adults Classical and Pop songs

เรียนเปียโน เรียนดนตรี ที่บ้าน แถวบ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ครูสอนเปียโนที่บ้าน