importance of warm up fingers before playing music

การวอร์มนิ้วก่อนซ้อมเพลงสำคัญหรือไม่?

การวอร์มนิ้วก่อนซ้อมเพลงสำคัญหรือไม่? By  Thai Pianist, 27 January 2023 การวอร์มนิ้ว เป็นสิ่งที่หลายๆ คนมักจะมองข้าม แต่ความจริงแล้วขั้นตอนนี้มีประโยชน์อย่างมาก การวอร์มนิ้วมีประโยชน์และความสำคัญอย่างไรบ้าง? การวอร์มนิ้ว เป็นสิ่งที่หลายๆ คนมักจะมองข้าม แต่ความจริงแล้วขั้นตอนนี้มีประโยชน์อย่างมาก ไม่ใช่แค่เฉพาะนักเปียโนเท่านั้น แต่การวอร์มนิ้วคือ ขั้นตอนพื้นฐานที่นักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีประเภทที่ต้องใช้นิ้ว ควรทำให้เกิดความเคยชิน มาดูกันว่าการวอร์มนิ้วมีประโยชน์และความสำคัญอย่างไรบ้าง? สร้างการจดจำของกล้ามเนื้อ ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อและระบบประสาทให้มีความพร้อมก่อนการเล่น เหมือนเป็นการอุ่นเครื่อง ยืดเส้นยืดสาย ส่งผลในเรื่องของความคล่องแคล่วในการกดนิ้ว การเคลื่อนย้ายตำแหน่งนิ้วเปียโนอย่างแม่นยำ ทำให้เสียงที่กดออกมามีคุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้น ป้องกันอาการบาดเจ็บ อาการบาดเจ็บมีสาเหตุมาจากการที่กล้ามเนื้อถูกทำลาย การวางมือหรือเคลื่อนย้ายมือในแบบที่ไม่ถูกลักษณะ ทำให้เกิดการเกร็งนิ้วและข้อมือ หากก่อนการเล่นไม่ได้ทำการวอร์มนิ้ว ก็มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดการเจ็บปวด อักเสบ หรือเมื่อยล้า ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการเล่นดนตรีในระยะยาว พัฒนาโสตทักษะ วิธีการวอร์มนิ้วที่เป็นพื้นฐานทั่วไปมักจะเริ่มจากการเล่นสเกล (Scale) อาร์เพจจิโอ (Arpeggio) หรือซ้อมตามแบบฝึกหัดรูปแบบอื่นๆ การที่เราได้ฝึกทักษะเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมเรื่องของประสาทในการได้ยินให้ดีมากขึ้นอีกด้วย เช่น สามารถฟังเสียงแล้วแยกตัวโน้ตหรือคอร์ดได้ บางคนอาจจะรู้สึกว่าการวอร์มนิ้วไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น การเล่นเพลงไปเลยก็สามารถทำได้เช่นกัน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการและเทคนิคของแต่ละบุคคล แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ที่จะพัฒนาให้เราเป็นนักดนตรีที่มีคุณภาพในแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยค่ะ สนใจเรียนดนตรีกับ Thai Pianist …

การวอร์มนิ้วก่อนซ้อมเพลงสำคัญหรือไม่? Read More »