how to handle tantrums

จะรับมืออย่างไรดี เมื่อลูกมีอารมณ์ฉุนเฉียว?

จะรับมืออย่างไรดี เมื่อลูกมีอารมณ์ฉุนเฉียว? By  Kru Cindy Smart Melody,  16 April 2023 บริหารอารมณ์อย่างไรให้มีความสุข อารมณ์ฉุนเฉียวเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในเด็กเล็ก และอาจเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายสำหรับทั้งเด็กและผู้ดูแล อาการงอแงของเด็ก สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไมว่าจะเป็นความหิว ความเหนื่อยล้า ความหงุดหงิด หรือเพียงแค่รู้สึกไม่สบายตัว มาดูวิธีง่ายๆ ที่จะจัดการกับอารมณ์ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความถี่ลง สงบสติอารมณ์และอดทน เด็กๆ มักจะอารมณ์เสียเมื่อสัมผัสได้ว่า ผู้ดูแลก็อารมณ์เสียเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ดูแลจะต้องสงบสติอารมณ์ และหลีกเลี่ยงการแสดงอารมณ์ที่ไม่ดีให้เด็กเห็น ลองหายใจเข้าลึกๆ สัก 2-3 ครั้งพยายามสงบสติอารมณ์ และแสดงอารมณ์ที่ร่าเริงสดใสออกมา เบี่ยงเบนความสนใจของเด็กด้วยสิ่งอื่น เด็กเล็กมีสมาธิสั้น ดังนั้นการเสนอกิจกรรมหรือของเล่นใหม่จึงเป็นวิธีที่ได้ผลในการเปลี่ยนความสนใจ วิธีนี้จะทำให้เด็กสงบลง ตัวอย่างเช่น การให้ตุ๊กตาตัวโปรดหรือของเล่นที่สามารถช่วยปลอบประโลมเด็กและเบี่ยงเบนความสนใจจากอารมณ์ฉุนเฉียว กำหนดขอบเขตและความคาดหวังที่ชัดเจน เด็กจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขาสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างจากสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้นการกำหนดกฎและผลที่ตามมาที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ ตัวอย่างเช่น หากเด็กโวยวายในร้านค้าเพราะอยากได้ของเล่น ให้อธิบายอย่างใจเย็นว่า เขาจะได้ของเล่นก็ต่อเมื่อต้องประพฤติตัวอย่างไร หรือถ้าวันนี้ยังไม่สะดวกวันไหนที่จะสามารถให้ของเล่นได้ โดยบอกเงื่อนไขให้ชัดเจน สำหรับกรณีที่เด็กสามารถฟังพ่อแม่พูดรู้เรื่องแล้ว และสิ่งที่สำคัญคือต้องจำไว้ว่า อารมณ์ฉุนเฉียวเป็นเรื่องปกติของพัฒนาการในวัยเด็ก เด็กยังคงเรียนรู้วิธีแสดงอารมณ์และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นอารมณ์ฉุนเฉียวจึงมักเป็นผลมาจากความหงุดหงิดหรือการไม่สามารถสื่อสารความต้องการของตนเองได้ การรับมือกับอารมณ์ฉุนเฉียวในเด็กเล็กจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ถ้าหากมีความอดทน ความสม่ำเสมอ …

จะรับมืออย่างไรดี เมื่อลูกมีอารมณ์ฉุนเฉียว? Read More »