learning through other life experience

สร้างการเรียนรู้ให้เด็กๆ ผ่านประสบการณ์คนรอบข้าง

สร้างการเรียนรู้ให้เด็กๆ ผ่านประสบการณ์คนรอบข้าง By  Kru Cindy Smart Melody, 29 October 2023 สอนเด็กๆ ให้เรียนรู้ผ่าน Case Study หลายๆ เรื่องที่เป็นทักษะชีวิต เด็กๆ อาจไม่สามารถเข้าไปสัมผัสเองได้ เพราะอาจจะหนักเกินไป แต่คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้วิธีการสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่คนอื่นๆ พบเจอได้ หรือเรียกอีกอย่างก็คือ “CASE STUDY” นั่นเองค่ะ ซึ่งวิธีการฝึกให้เด็กๆ หัดเรียนรู้การรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตผ่าน Case Study สามารถทำได้ดังนี้คือ 1- ชี้ให้เด็กๆ เห็นว่า ใคร กำลังพบเจอกับอุปสรรคประเภทไหน 2- ให้เด็กๆ สังเกตวิธีการตอบโต้ของคนๆ นั้น 3- ให้สังเกตต่อว่า หลังจากตอบโต้แบบนั้นแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับเขา 4- ให้เด็กๆ ลองคิดวิเคราะห์ดูว่า ถ้าเป็นตัวเองจะเลือกปฏิบัติแบบไหน 5- ให้เราบอกเด็กๆ ว่า สิ่งที่เขาเลือกทำ ดีหรือไม่ อย่างไร เมื่อลองทำตามขั้นตอนนี้แล้ว …

สร้างการเรียนรู้ให้เด็กๆ ผ่านประสบการณ์คนรอบข้าง Read More »