alpha music for better memory

ดนตรีที่มีคลื่นอัลฟ่า ช่วยสร้างสมาธิได้ดียิ่งขึ้น

ดนตรีที่มีคลื่นอัลฟ่า ช่วยสร้างสมาธิได้ดียิ่งขึ้น By  Thai Pianist,  19 August 2023 คลื่นอัลฟ่าจากดนตรี ช่วยสร้างสมาธิและการผ่อนคลาย คุณอาจเคยคุ้นๆ กับคำว่า “คลื่นอัลฟ่า” กันมาบ้าง เพราะหลายๆ ครั้ง สายนักวิทยาศาสตร์ หรือคุณหมอก็มีพูดถึงกับบ่อยๆ คลื่นอัลฟ่า คือคลื่นในสมองมนุษย์ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสมองเรามีความรู้สึกผ่อนคลาย หรือก็คือเมื่อเด็กๆ เริ่มบรรเลงดนตรี หรือฟังดนตรี ที่มีท่วงทำนองสบายและผ่อนคลาย ดนตรีเหล่านี้ นอกจากจะสร้างสุนทรีย์ให้กับผู้ฟังหรือผู้เล่น และทำให้เบาสบายแล้ว ยังสามารถช่วยให้สมองเกิดสมาธิ ความสงบ ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย และหากทำบ่อยๆ จนมีสมาธิ จดจ่อ จิตใจนิ่งขึ้น ก็จะทำให้เราจดจำอะไรต่างๆได้ง่าย เรียนรู้เข้าใจไวขึ้นกว่าคนอื่นหลายเท่านั่นเอง เหนือสิ่งอื่นใด การที่เรามีสภาวะนิ่ง ผ่อนคลายบ่อยๆ ก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจ ให้ไม่รู้สึกกดดันมากจนเกินไปและมีพลังในทุกๆ วันได้นั่นเอง ในช่วงหลังๆ มานี้ เมื่อเริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับคลื่นอัลฟ่าและเรื่องสมาธิมากขึ้น ทำให้มีคนบางกลุ่มนำมาปรับใช้สร้างสมดุลในชีวิตประจำวันและได้ผลดีมาก ตั้งแต่นอนหลับสบายขึ้น มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น มีความสุขมากขึ้น เป็นต้น สนใจเรียนดนตรีกับ Thai Pianist สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ …

ดนตรีที่มีคลื่นอัลฟ่า ช่วยสร้างสมาธิได้ดียิ่งขึ้น Read More »