แนะนำ 5 โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรดนตรีและศิลปะ

แนะนำ 5 โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรดนตรีและศิลปะ By  Kru Cindy Smart Melody,  5 April 2023 แนะนำโรงเรียนนานาชาติ พร้อมหลักสูตรน่าสนใจ 1) โรงเรียนบางกอกพัฒนา (Bangkok Patana School) ใช้หลักสูตรอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี สร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย เว็บไซต์: https://www.patana.ac.th/ 📍 643 ถ.ลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2) โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพฯ (International School Bangkok) ใช้หลักสูตรระบบการสอนตามแบบอเมริกาเหนือ (อเมริกาและแคนาดา) และยึดหลักสูตรแบบ child-centered โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน เว็บไซต์: https://www.isb.ac.th/ 📍39/7 ซอยนิชดาธานี ถนนสามัคคี อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 3) โรงเรียนนานาชาตินิสท์ (NIST International School) เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตามหลักสูตร …

แนะนำ 5 โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรดนตรีและศิลปะ Read More »