choir singing

รู้จักการร้องประสานเสียง ศิลปะการร้องเพลงที่ทรงคุณค่า

รู้จักการร้องประสานเสียง ศิลปะการร้องเพลงที่ทรงคุณค่า By  Thai Pianist,  20 December 2023 มาทำความรู้จักกับการร้องประสานเสียงกันค่ะ การร้องเพลงถือเป็นหนึ่งในทักษะที่ใครๆ ก็สามารถเริ่มต้นเรียนได้ ซึ่งเพลงที่ต้องร้องก็มีหลากหลายแนวเช่นกัน ความยากง่าย ก็ขึ้นอยู่กับแนวเพลง และการร้องเพลงนั้น ก็สามารถดึงเอกลักษณ์ในตัวผู้ร้องออกมาได้ด้วยนั่นเอง แต่ผู้คนมักติดภาพการร้องเพลงแบบ One man show หรือนักร้องเพียงคนเดียว บทความนี้จะพาทุกคนมารู้จักการร้องเพลงอีกแนวหนึ่งคือ การร้องเพลงแบบกลุ่ม หรือ การร้องประสานเสียง ซึ่งเป็นเทคนิคที่ยากกว่าการร้องเพลงทั่วไป มีความไพเราะและซับซ้อนสูง ต้องมีการวางแผน การช่วยประสานกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ การขับร้องประสานเสียง คือ การร้องเพลงที่มีผู้ร้องตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในเพลงเดียวกัน โดยขับร้องคนละแนวทำนอง หรือขับร้องในแนวทำนองเดียวกัน ระดับเสียงเดียวกัน โดยขึ้นต้นร้องเพลงและจบเพลงไม่พร้อมกัน การร้องประสานเสียง มักพบในวงดนตรีออเคสตรา ซึ่งจะมีเครื่องดนตรี ประกอบกับการร้องประสาน ส่วนมากจะมีผู้นำหรือผู้ควบคุมวง ในการกำหนดทิศทางของเสียงดนตรี ซึ่งการร้องประสานเสียงมีประเภทของการประสานอยู่ 4 อย่างดังนี้ 1) คายกคณะผสมชายหญิง เป็นประเภทที่อาจพบได้มากที่สุด มีการแบ่งนักร้องออกเป็น 4 กลุ่ม …

รู้จักการร้องประสานเสียง ศิลปะการร้องเพลงที่ทรงคุณค่า Read More »