doodle art ศิลปะ

Doodle Art ศิลปะลายเส้นขยุกขยิก เปิดโลกแห่งจินตนาการ

Doodle Art ศิลปะลายเส้นขยุกขยิก เปิดโลกแห่งจินตนาการ By  Kru Cindy Smart Melody,  13 June 2023 เปิดโลกแห่งจินตนาการไปกับศิลปะลายเส้น การวาด Doodle คือการเขียนอย่างสะเปะสะปะ หรือการวาดเส้นขยุกขยิกไปตามอารมณ์ มักจะเริ่มจากการวาดเส้นง่ายๆ เช่น ลายเส้นโค้ง ลายเส้นตรง รูปร่าง รูปทรงเบื้องต้น แล้วค่อยๆ เพิ่มรายละเอียดหรือลายเส้นเล็กๆ เข้าไปในภาพ หรือสามารถสร้างลายเส้นวาดเป็นรูปเพื่อสร้างเรื่องราวต่างๆ แบบเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆ ต่อกันไป ก็ได้เช่นกัน Doodle จะช่วยให้เราเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์ของเรา และสามารถเข้าถึงจิตใต้สำนึกของเราได้ ในขณะที่วาด เราจะไม่ได้คิดว่าเรากำลังวาดอะไรอยู่ เป็นวิธีแสดงความคิดและความรู้สึกที่อยู่ลึกสุดของเรา ความสวยงามของการวาดเส้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษหรือการฝึกฝนใดๆ ไม่มีวิธีเขียนที่ตายตัว ไม่มีคำว่าถูกหรือผิด มันคือการปลดปล่อยความยับยั้งชั่งใจ และปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ของเราไหลอย่างอิสระ สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับศิลปะ Doodle คือคนทุกวัยสามารถสร้างสรรค์ได้อย่างเพลิดเพลิน ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ทุกผลงานก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บางคนชอบสร้างรูปแบบและการออกแบบที่สลับซับซ้อน ในขณะที่บางคนชอบวาดภาพธรรมดาและรูปร่างที่เรียบง่าย ในทางจิตวิทยากล่าวว่า การวาด Doodle ยังเป็นศิลปะบำบัด รูปแบบหนึ่ง ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างในเรื่องของจินตนาการแล้ว …

Doodle Art ศิลปะลายเส้นขยุกขยิก เปิดโลกแห่งจินตนาการ Read More »