Orff-Schulwerk

สอนดนตรี โดย “ไม่สอน”

สอนดนตรี โดย “ไม่สอน” By  Thai Pianist,  5 March 2024 ออร์ฟ (Orff Schulwerk) นักดนตรี และนักประพันธ์เพลงระดับโลก ในยุคที่การเรียนการสอนแบบเคร่งเครียด และอยู่ในระบบระเบียบจัดๆ เริ่มใช้การไม่ได้ผลกับเด็กๆ ในยุคปัจจุบันนี้ ทำให้เรากลับมาย้อนนึกถึงวิธีสอนที่ได้ผลอย่างยิ่ง ที่ถูกยอมรับกันทั่วโลก อย่างวิธีของ ออร์ฟ (Orff Schulwerk) ซึ่งเป็น นักดนตรี และนักประพันธ์เพลงระดับโลกชาวเยอรมัน แนวคิดการสอนของ ออร์ฟ นั้นน่าสนใจมาก เพราะเขามักจะให้ความสำคัญกับเรื่องพื้นฐานที่สุดก่อนสิ่งอื่นใดอย่าง “จังหวะ” การเรียนการสอนดนตรีควรเริ่มต้นจากเพลงและแนวคิดทางดนตรีที่ง่ายที่สุด ได้แก่แนวคิดเรื่องจังหวะ โดยใช้กิจกรรม ในการเรียนรู้เรื่องนี้เช่น การตบมือ การตบที่ตัก (Patchen) การย่ำเท้า การดีดนิ้วมือ และการใช้เครื่องประกอบจังหวะของออร์ฟนั่นเอง การเรียนรู้เรื่องจังหวะ เกิดได้จากทั้ง การพูด การร้อง หรือเกิดจากเครื่องดนตรี เขาใช้หลักการที่เรียบง่ายเหล่านั้น สอนและเน้นย้ำให้เข้าถึงด้านในจิตใจ สมอง การรับรู้ ของเหล่าเด็กๆ  ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างไร้ขีดจำกัด การสอน ไม่จำเป็นต้องเป็นการเรียนแบบทฤษฎีที่น่าเบื่อเพียงอย่างเดียว …

สอนดนตรี โดย “ไม่สอน” Read More »