Sound Bath อาบคลื่นเสียง บำบัดพลังงาน

Sound Bath อาบคลื่นเสียง บำบัดพลังงาน By  Thai Pianist, 24 December 2022 มารู้จักกับ Sound Bath หรือการอาบเสียง เป็นศาสตร์การใช้เสียงบำบัด (Sound Theraphy) ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ Sound Bath หรือการอาบเสียง ช่วยเยียวยาเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก พลังงาน โดยการใช้เสียงจากความกังวานของเครื่องดนตรี ทำงานกับระบบประสาทและน้ำในร่างกาย นอกจากนี้การอาบเสียง ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองทั้งสองซีกให้ทำงานอย่างสอดคล้องกัน ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาให้ทำงานได้ดีขึ้น ช่วยให้ปมทางด้านอารมณ์ที่ติดค้างอยู่ในจิตใต้สำนึกถูกคลายออกมา ศาสตร์นี้จึงถูกนำมาใช้เพื่อบำบัดคนที่นอนหลับยาก ผู้ที่มีอาการเป็นโรคซึมเศร้าร่วมด้วย วิธีการรักษาคือให้ผู้รับการบำบัดนอนหลับตาลงในท่าที่สบาย ละจากสิ่งที่กังวลใจ ผู้บำบัดจะใช้ขันทิเบตผสมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น ในการสร้างคลื่นความถี่ของเสียงเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย แต่ละคนก็จะเกิดผลกระทบหลังจากการนอนอาบเสียงที่แตกต่างกันไป บางคนเหมือนตกเข้าไปอยู่ในภวังค์ในชั่วขณะทำให้เกิดความสุข หรือบางคนก็อาจจะเกิดการร้องไห้จากการเห็นภาพในอดีต การรักษาในแต่ละคอร์สใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง นักบำบัดจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคลื่นเสียง โทนเสียง ให้ตรงกับลักษณะของคลื่นสมองและรักษาอาการของผู้รับการบำบัดอย่างถูกวิธี การบำบัดพลังงานด้วยคลื่นเสียง มีผลการวิจัยที่ได้รับการรับรองในทางวิทยาศาสตร์แล้ว ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการทำการบำบัดด้วย Sound Bath มากขึ้น ดังนั้นถ้าหากจะเลือกใช้บริการควรเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง จึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมกับเราที่สุด สนใจเรียนดนตรีกับ Thai …

Sound Bath อาบคลื่นเสียง บำบัดพลังงาน Read More »