เน้นพัฒนาจุดเด่นของลูก ดีกว่าพยายามแก้ไขจุดด้อยจริงหรือ?

By  Kru Cindy Smart Melody, 2 February 2023

how to strengthen children positive behavior

เด็กทุกคนสามารถเติบโตมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองเลือก หรือเป็นใครก็ได้ที่มีความสุขกับการใช้ชีวิต สิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวช่วยให้ลูกเติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพ นั่นก็คือ วิธีการเลี้ยงดู

คนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าไม่มีจุดด้อย บางคนมีจุดด้อยมากกว่าคนอื่นแต่ก็ยังสามารถประสบความสำเร็จได้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของคนพิการที่มีร่างกายและสมองไม่สมบูรณ์ แต่มีความสามารถพิเศษที่เหนือกว่าคนปกติทั่วไป

เราอาจจะเคยเห็น คนตาบอดที่เล่นเปียโนเก่งๆ คนไม่มีแขนแต่ใช้ปากวาดรูปได้สวยมาก นี่คือผลลัพธ์ของการที่เน้นพัฒนาจุดเด่น มากกว่าการพยายามแก้ไขหรือพัฒนาจุดด้อย

การที่พ่อแม่เน้นมองแต่ปัญหาของลูกว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้าง อาจจะช่วยให้ลูกพัฒนาขึ้นมาอยู่ในระดับปกติทั่วไป แต่วิธีนี้จะยิ่งทำให้ลูกจดจ่ออยู่กับปัญหาของตัวเอง และทำให้เกิดความเครียดได้ ถ้าหากเลือกใช้วิธีค้นหาจุดเด่นของลูกให้เจอ แล้วส่งเสริมได้อย่างถูกทาง ก็จะทำให้ศักยภาพในด้านนั้นถูกพัฒนาไปสู่ระดับที่มีความพิเศษมากขึ้น

นักจิตวิทยาแบ่งจุดแข็งเด็กๆ ออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน

1) จุดแข็งแบบพรสวรรค์ หรือความสามารถพิเศษ (Talents)
เช่น พรสวรรค์ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ภาษา หรือทักษะความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ

2) จุดแข็งแบบคุณลักษณะ (Character)
คือสิ่งที่แสดงออกทางพฤติกรรมและบุคลิกภาพ เช่น การพูดเก่ง เป็นคนขยัน มีความกล้าแสดงออก

การค้นหาจุดแข็งของเด็ก สามารถทำได้ตั้งแต่ยังเล็กๆ พยายามสังเกตในสิ่งที่เด็กแสดงออกว่าเด็กชอบอะไร หรือจดจ่ออยู่กับการทำอะไร หรือกรณีที่ไม่มีจุดแข็งที่โดดเด่นออกมาชัดเจน การพาลูกไปลองทำกิจกรรมต่างๆ พาไปเข้าสังคม หรือทำกิจกรรมร่วมกับเด็กวัยเดียวกัน ก็เป็นวิธีที่จะทำให้มองเห็นจุดเด่นของลูกได้ชัดมากขึ้น

เน้นให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ลูกชอบ หากลูกทำสิ่งใดได้ดีก็ชื่นชม ทำความเข้าใจและคอยสนับสนุนส่งเสริม ให้อยู่ในขอบเขตของความพอดี ก็จะยิ่งทำให้เด็กๆ พัฒนาศักยภาพได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

สนใจคอร์สพัฒนาการเด็ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 094-4539422 หรือ 089-6792835
หรือแอดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line: @thaipianist

สอบถามข้อมูล