จะเกิดอะไรขึ้น หากให้ลูกร้องเพลงทุกวัน?

By  Kru Cindy Smart Melody, 26 January 2023

advantages of singing

เพราะเด็กมีความผูกพันกับเสียงเพลงมาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแม่
มาดูกันว่าหากให้ลูกร้องเพลงทุกวัน จะมีผลดีอย่างไรบ้าง?

เพราะเด็กมีความผูกพันกับเสียงเพลงมาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแม่ เสียงเพลงทำให้เด็กเกิดความรู้สึกดีๆ เกิดความผ่อนคลาย ถ้าหากมีโอกาสได้ฝึกลูกให้ร้องเพลงด้วยก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะการร้องเพลงเป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่นอกจากจะสนุกแล้วยังมีประโยชน์ในหลายด้านอีกด้วย มาดูกันว่ามีผลดีอย่างไรบ้าง

กระตุ้นการพัฒนาสมอง
เสียงเพลงเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของสมอง จัดระบบความคิดและความจำ ช่วยให้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีขึ้น

ฝึกทักษะการพูดให้ชัดเจน
การร้องเพลงจะช่วยในเรื่องการออกเสียงในโทนเสียงที่หลากหลาย การแบ่งประโยค แบ่งวรรคตอน การใช้น้ำเสียงที่แตกต่าง ถ้าฝึกบ่อยๆ จะทำให้มีความมั่นใจ ฉะฉานในการพูดมากขึ้น และพัฒนาไปสู่การเป็นผู้พูดที่ดี

ฝึกสมาธิและลมหายใจ
การฟังและการร้องเพลงจะช่วยทำให้มีสมาธิยาวมากขึ้น เพราะจิตใจจะจดจ่ออยู่กับเนื้อเพลง จังหวะดนตรี การเปล่งเสียงจะช่วยฝึกเรื่องของลมหายใจเข้าออก ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีมากขึ้น

เสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออก
การที่เด็กได้แสดงความสามารถ หรือพัฒนาในสิ่งที่เป็นจุดเด่นแล้วได้รับคำชื่นชม จะทำให้เด็กรู้สึกถึงความมั่นใจ อยากที่จะแสดงออกให้คนอื่นได้เห็นถึงสิ่งที่เขาทำได้ดี หรือแม้แต่การที่ได้ทำในสิ่งที่มีความสุข เช่นเมื่อได้ร้องเพลงบ่อยๆ ก็จะทำให้เป็นคนที่อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส

พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่น
การร้องเพลงเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกับคนอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือการได้แสดงในวงสังคม ถ้าฝึกจนร้องเพลงเพราะก็เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้มีคนสนใจในตัวเรา หรือหากได้เจอคนที่มีความชอบในแบบเดียวกับก็สามารถสร้างบทสนทนาและแลกเปลี่ยนความรู้กันได้

ปลูกฝังความรักในเสียงดนตรี
การฝึกร้องเพลงอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เด็กเกิดความคุ้นชินกับเสียงดนตรี เมื่อซึมซับบ่อยๆ และได้รับความสุขจากการร้องเพลงมากๆ ก็จะทำให้เด็กรู้สึกชื่นชอบและหลงใหลในการร้องเพลง อยากร้องเพลงเพราะรู้สึกดี ทำให้สามารถต่อยอดและปลูกฝังความเป็นศิลปินได้เป็นอย่างดี

สนใจคอร์สพัฒนาการเด็ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 094-4539422 หรือ 089-6792835
หรือแอดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line: @thaipianist

สอบถามข้อมูล