สอนให้ลูกรู้จักการบริหารจัดการเวลา

By  Kru Cindy Smart Melody, 4 January 2023

การบริหารเวลาเป็นทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิต
การปลูกฝังให้ลูกเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก เป็นผลดีกับลูกมากๆ
จะทำให้เด็กฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย และสามารถเรียงลำดับความสำคัญได้

1) เด็กวัย 0 – 3 ปี
เด็กวัยนี้ยังไม่รู้จักเรื่องของเวลาดีพอ ต้องเริ่มฝึกจากการทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นระบบ ให้เด็กได้เรียนรู้ว่า ช่วงเวลานี้ต้องทำอะไร กินข้าว อาบน้ำ เข้านอนให้เป็นเวลา

2) เด็กวัย 3 – 5 ปี
เมื่อลูกโตขึ้น เริ่มเรียนรู้ภาษาและพูดรู้เรื่องแล้ว อยู่ในวัยที่นับเลขเป็น ให้เริ่มอธิบายเรื่องของเวลา และระยะของเวลา กำหนดตารางให้ลูกว่าเวลาไหนควรทำอะไร อาจจะลองใช้วิธีบอกเป็นตัวเลขของนาฬิกา เช่น เข็มยาวชี้เลข 2 ต้องกินข้าวให้เสร็จ หรือให้เวลาเล่นอีก 10 นาที ต้องไปอาบน้ำกันนะ เด็กจะค่อยๆ ฝึกทักษะในการควบคุมตัวเอง การให้รางวัลเล็กๆ น้อยๆ จะช่วยให้เด็กสนุกกับการทำตามตารางได้ดีมากขึ้น

3) เด็กวัย 5 ปีขึ้นไป
เด็กวัยนี้ จะเริ่มได้เข้าสู่สังคม ได้ไปเจอกับเพื่อนๆ และคุณครูในโรงเรียน เป็นวัยที่เด็กจะได้เริ่มเรียนรู้เรื่องของเวลา จากนอกบ้านมากขึ้น ต้องเริ่มฝึกให้ลูกคิดและวางแผนด้วยตัวเอง สอนให้รู้จักการตั้งเป้าหมาย รู้จักคุณค่าของเวลาเมื่อต้องไปใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น แบ่งเวลาในการใช้ชีวิตให้ดี เพราะเป็นวัยที่จะต้องมีความรับผิดชอบ ต้องทำตามกฎเกณฑ์มากขึ้น อะไรที่ไม่มีความจำเป็น หรือทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ จะต้องตัดออก แต่ก็ต้องสร้างความสมดุลให้กับชีวิตตัวเอง เลือกทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายบ้าง รู้จัดการจัดการกับอารมณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเอง

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการฝึกสอนคือ พ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เมื่อมีการวางแผนแล้ว ต้องทำให้สำเร็จตามแผน ถ้าอะไรที่ไม่สามารถเป็นไปตามแผนได้ จะต้องอธิบายถึงหลักเหตุผลให้ลูกเข้าใจเช่นกัน ทุกสิ่งทุกอย่างมีความยืดหยุ่นได้ แต่ก็ต้องมีวินัยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

สนใจคอร์สพัฒนาการเด็ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 094-4539422 หรือ 089-6792835
หรือแอดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line: @thaipianist

สอบถามข้อมูล