ทำอย่างไรดี ลูกมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กคนอื่น?

By  Kru Cindy Smart Melody, 7 October 2022

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่อยากให้ลูกมีพัฒนาการที่เติบโตสมวัย
แต่ถ้าหากเด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน
มีวิธีไหนที่สามารถช่วยเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการทางสมองได้บ้าง

การเรียนดนตรี เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ และด้านสติปัญญา หากแต่การเรียนดนตรีเพื่อบำบัดและเสริมทักษะให้กับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ควรเลือกเรียนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

คุณครูที่เก่ง มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรีสำหรับเด็ก จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ควรจะเลือกเครื่องดนตรีชนิดใดให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน รวมไปถึงขั้นตอนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้การเล่นดนตรีได้อย่างถูกวิธี

นอกจากนี้ หากลูกๆ ของท่านได้เรียนดนตรีแล้วรู้สึกสนุก เกิดเป็นความชอบ สนใจที่อยากจะพัฒนาทักษะในด้านดนตรี การได้เรียนกับคุณครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ก็จะสามารถช่วยดูแลตั้งแต่ระดับพื้นฐาน พัฒนาเทคนิคต่างๆ เพื่อต่อยอดไปจนถึงระดับ Advance ทำให้เด็กมีความสามารถพิเศษ และกลายเป็นนักดนตรีมืออาชีพได้เลย

สนใจเรียนร้องเพลง เรียนดนตรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 094-4539422 หรือ 089-6792835
หรือแอดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line: @thaipianist

สอบถามข้อมูล