Perfect Pitch คืออะไร?

Perfect Pitch คืออะไร? By  Thai Pianist, 22 November 2022 การมี Perfect Pitch นั้นถือว่ามีประโยชน์มาก สำหรับนักร้องหรือนักดนตรีอาชีพ หากเราสามารถแยกเสียงได้ เราก็จะสามารถเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้ดียิ่งขึ้น เพอร์เฟค พิทช์ (Perfect Pitch) คือ ความสามารถพิเศษในการฟังเสียงอะไรก็ตาม แล้วสามารถบอกเสียงโน้ตหรือคอร์ดได้ทันที ว่าประกอบไปด้วยโน้ตอะไรบ้างหลังจากได้ยินเสียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเสียงจากการกดเปียโน เสียงเคาะแก้ว เสียงสัญญาณต่างๆ รวมไปถึงเสียงร้อง หรือเสียงเครื่องดนตรีชนิดใดๆ ก็ตาม การมี Perfect Pitch นั้นถือว่ามีประโยชน์มากๆ สำหรับการเป็นนักร้องหรือนักดนตรีอาชีพ เพราะถ้าหากเราสามารถแยกเสียงได้ดี  การเล่นดนตรีหรือร้องเพลง ก็จะเล่นเพี้ยนน้อยลง สามารถตั้งเสียงเครื่องดนตรีเองได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ Tuner หรือเครื่องตั้งเสียง และสามารถแกะเพลงหรือคอร์ดจากเสียงดนตรีที่ฟังได้เลยทันที แต่การมี Perfect Pitch นั้น ก็มีข้อเสียเช่นกัน สำหรับคนที่มี Perfect Pitch นั้น การที่ต้องฟังเสียงที่มีความเพี้ยน เสียงที่มีความผิดปกติ จะทำให้รู้สึกอัดอัดเป็นอย่างมาก …

Perfect Pitch คืออะไร? Read More »