Perfect Pitch คืออะไร?

By  Thai Pianist, 22 November 2022

การมี Perfect Pitch นั้นถือว่ามีประโยชน์มาก สำหรับนักร้องหรือนักดนตรีอาชีพ
หากเราสามารถแยกเสียงได้ เราก็จะสามารถเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้ดียิ่งขึ้น

เพอร์เฟค พิทช์ (Perfect Pitch) คือ ความสามารถพิเศษในการฟังเสียงอะไรก็ตาม แล้วสามารถบอกเสียงโน้ตหรือคอร์ดได้ทันที ว่าประกอบไปด้วยโน้ตอะไรบ้างหลังจากได้ยินเสียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเสียงจากการกดเปียโน เสียงเคาะแก้ว เสียงสัญญาณต่างๆ รวมไปถึงเสียงร้อง หรือเสียงเครื่องดนตรีชนิดใดๆ ก็ตาม

การมี Perfect Pitch นั้นถือว่ามีประโยชน์มากๆ สำหรับการเป็นนักร้องหรือนักดนตรีอาชีพ เพราะถ้าหากเราสามารถแยกเสียงได้ดี  การเล่นดนตรีหรือร้องเพลง ก็จะเล่นเพี้ยนน้อยลง สามารถตั้งเสียงเครื่องดนตรีเองได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ Tuner หรือเครื่องตั้งเสียง และสามารถแกะเพลงหรือคอร์ดจากเสียงดนตรีที่ฟังได้เลยทันที

แต่การมี Perfect Pitch นั้น ก็มีข้อเสียเช่นกัน สำหรับคนที่มี Perfect Pitch นั้น การที่ต้องฟังเสียงที่มีความเพี้ยน เสียงที่มีความผิดปกติ จะทำให้รู้สึกอัดอัดเป็นอย่างมาก ถ้าหากต้องเล่นดนตรีรวมวงกับเครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ที่จะมีช่วงเสียงแตกต่างจากดนตรีสากลปกติ ก็จะทำได้ค่อนข้างยาก แต่สามารถทำได้

ความสามารถพิเศษในการฟังเสียงนี้ มักจะเป็นพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด หรือบางคนเกิดจากการเรียนดนตรี ซึมซับเสียงดนตรีเป็นประจำมาตั้งแต่เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กที่เรียนเปียโน เรียนร้องเพลง ก็จะมีความสามารถนี้ได้

คนธรรมดาทั่วไป ที่อยากมี Perfect Pitch สามารถฝึกได้จากการฟัง การฝึก Ear Training บ่อยๆ ก็จะช่วยให้เรามีทักษะในการฟังเสียงได้ดีขึ้น หรือสามารถบอกได้ว่าเสียงนี้คือเสียงอะไร จากโน้ตตั้งต้นที่ได้ยิน เช่น กดโน้ตตัว C เป็นเสียงหลัก แล้วลองกดเสียงอื่นๆ ก็จะสามารถบอกได้ว่าเสียงนั้น เป็นเสียงอะไร ถ้าเทียบจากเสียง C ที่ฟังในตอนแรก เรียกว่า Relative Pitch แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากับคนที่มี Absolute Perfect Pitch นั่นเอง

ทักษะทุกอย่าง เราสามารถฝึกฝนให้เก่งขึ้นได้ ถ้าเราฝึกซ้อมเป็นประจำ และทำอย่างเสมอ การได้เรียนกับครูผู้เชี่ยวชาญ หรือคนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ก็จะยิ่งทำให้เราเรียนรู้และพัฒนาข้อบกพร้องของเราได้เร็วมากขึ้นและเราก็จะยิ่งค้นหาตัวเองเจอได้เร็วมากขึ้นอีกด้วย ว่าเราสามารถพัฒนาไปในทางด้านนี้ได้หรือไม่

สนใจเรียนร้องเพลง เรียนดนตรีกับ Thai Pianist สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 094-4539422 หรือ 089-6792835
หรือแอดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line: @thaipianist

สอบถามข้อมูล