เรียนกลองให้เล่นเก่ง

เรียนกลองอย่างไร ให้เล่นได้ไว l สิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง

เรียนกลองอย่างไร ให้เล่นได้ไว By Teacher Kriang – Thai Pianist, 25 January 2022 เรียนกลองอย่างไร ให้เล่นได้เก่ง และเป็นไว ความยากง่ายในการเล่นกลอง สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการเรียนกลอง การเล่นกลองมีกี่แบบ การเรียนดนตรี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตาม จะต้องมีเวลาในการฝึกซ้อมแต่ถ้ามีเพียงเวลาฝึกซ้อมแต่ไม่มีความเข้าใจ หรือวิธีการเล่นที่ถูกต้องหรือถูกวิธีนั้น การฝึกซ้อมนั้นก็จะไม่เกิดผลสำเร็จอย่างที่สุด ดังนั้นการเล่นดนตรีควรจะต้องควบคู่กับการเรียนดนตรีไปพร้อมๆกัน เพื่อจะได้มีเทคนิคการเล่นดนตรีหรือการฝึกซ้อมดนตรีที่ถูกต้องและถูกวิธี ในเมื่อมีทั้งเวลาในการฝึกซ้อมและได้เรียนรู้เทคนิคการเล่นดนตรีที่ถูกต้องแล้ว สิ่งต้องที่ควรมีต่อไปก็คือ อุปกรณ์หรือสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกซ้อม จะทำให้ผู้เล่นหรือผู้เรียนดนตรีมีความสุขและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ความยากง่ายในการเล่นกลอง การตีกลอง สิ่งที่สำคัญคือการแยกประสาทสัมผัสของร่างกายให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ต่างกันหรือไม่พร้อมกัน ดังนั้นการตีกลองเปรียบเสมือนได้ฝึกสมาธิและการได้ออกกำลังกายไปด้วย เพราะฉะนั้นการได้เรียนดนตรีหรือได้อ่านโน้ตกลองจึงทำให้ง่ายต่อการฝึกตีกลอง เพราะแบบฝึกหัดต่างๆจะทำให้ผู้เรียนหรือการตีกลองจะเข้าใจง่ายขึ้น จากผู้ที่ตีกลองไม่เป็นเลยจนสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ถึงมืออาชีพได้ การเล่นกลองมีกี่แบบ สไตล์หรือแนวดนตรีมีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Rock , Pop , Jazz ฯลฯ ทุกแนวดนตรี นักดนตรีหรือมือกลองจะต้องทำความเข้าใจและเทคนิคต่างๆในการเล่นในแต่ล่ะสไตล์เพลงนั้นๆ เพื่อให้เกิดความไพเราะและความสมบูรณ์ของบทเพลงนั้นๆมากที่สุด สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการเรียนกลอง อย่างแรกสุดเลยคือ ใจ ผู้เรียนจะต้องมีความรักหรือความสุขในการเล่นดนตรีหรือการเรียนดนตรีก่อน ถ้ามีอุปกรณ์พร้อมและสถานที่พร้อม แต่ไม่มีใจหรือความสุขที่จะตีกลองหรือการเรียนดนตรี สิ่งนั้นก็จะทำให้เราเกิดการพัฒนาในการตีกลองหรือการเล่นดนตรีได้ช้า แนวทางการฝึกให้เล่นได้เป็นไว …

เรียนกลองอย่างไร ให้เล่นได้ไว l สิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง Read More »