flashcards พัฒนาการลูก

เสริมพัฒนาการลูก ด้วยเกม “แฟลชการ์ด”

เสริมพัฒนาการลูก ด้วยเกม “แฟลชการ์ด” By  Kru Cindy Smart Melody,  2 June 2023 เปิดเทอมแล้ว มาหากิจกรรมสนุกๆ ทำระหว่างครอบครัวกัน Flash Cards (แฟลชการ์ด) เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก แฟลชการ์ด คือการนำแผ่นการ์ดที่มีภาพหรือคำศัพท์ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ ตัวเลข สี รูปร่าง และยังมีอีกหลายๆ องค์ประกอบของความรู้ ให้เรียนได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้แฟลชการ์ดมีผลต่อการเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านลักษณะการเรียนรู้และเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ดังนี้ พัฒนาการสื่อสาร แฟลชการ์ดช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารของเด็ก ทั้งทักษะการออกเสียงและฟัง ผ่านการฝึกฝนคำศัพท์และประโยคที่แสดงบนแฟลชการ์ด การเรียนรู้ผ่านภาพจะช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายและสื่อสารได้มากขึ้น การเรียนรู้ภาษา การใช้แฟลชการ์ดช่วยเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ช่วยสร้างการจดจำคำศัพท์ คำศัพท์เฉพาะ หรือประโยค ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัวในการใช้ภาษามากขึ้น การพัฒนาสมอง การใช้แฟลชการ์ดช่วยเสริมพัฒนาสมองของเด็ก ซึ่งการมองและจดจำภาพต่างๆ บนแฟลชการ์ดจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองในการรับรู้และจดจำข้อมูล นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะคิด เช่น การจับคู่ ความสัมพันธ์ของวัตถุ และการแก้ปัญหา การพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา การใช้แฟลชการ์ดช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่างๆ เช่น การเรียนรู้เลข …

เสริมพัฒนาการลูก ด้วยเกม “แฟลชการ์ด” Read More »