back to school เตรียมกลับไปเรียน

5 เทคนิค เตรียมตัวรับมือเมื่อลูกต้องกลับไปเรียน

5 เทคนิค เตรียมตัวรับมือเมื่อลูกต้องกลับไปเรียน By  Kru Cindy Smart Melody,  8 May 2023 เปิดเทอมแล้ว ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 1) สร้างระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต เนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวัน การช่วยสร้างระเบียบวินัย สอนให้ลูกรู้จักกับกฎระเบียบใหม่ๆ ที่จะต้องทำการปรับตัว ก็จะช่วยให้ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น เรื่องการจัดการเวลา การใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคม การดูแลรักษาสุขภาพ เป็นต้น 2) ฝึกการจัดการความกังวลใจ โอกาสที่จะเกิดปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่ลูกอยู่โรงเรียน การเตรียมความพร้อมทางด้านอารมณ์จึงมีส่วนช่วยได้อย่างมาก เช่นการฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน จะทำให้ลูกได้รู้จักการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีสติในการคิดวิเคราะห์ว่าจะต้องทำอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเหตุการณ์เหล่านั้น 3) สร้างบรรยากาศเรียนรู้ในบ้าน ควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ในบ้าน มีวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสม มีโต๊ะหรือพื้นที่ทำงานที่สะดวกสบาย เช่น โซนอ่านหนังสือ มีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก สำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่ออยู่บ้าน การใช้เวลาร่วมกับลูกในช่วงเวลาการทำการบ้าน หรือพาทำกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องการเรียน ก็จะช่วยทำให้ลูกมีความพร้อมมากขึ้นเมื่อต้องกลับไปเรียนที่โรงเรียน 4) เตรียมตัวเป็นผู้ฟังที่ดี เด็กอาจจะมีความกังวลใจเมื่อต้องกลับไปเรียน เพราะไม่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมใหม่ การพูดคุยกับลูกอย่างสม่ำเสมอถึงเรื่องราวเกี่ยวกับที่โรงเรียน และคอยรับฟังอย่างตั้งใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ครู เพื่อน …

5 เทคนิค เตรียมตัวรับมือเมื่อลูกต้องกลับไปเรียน Read More »