EF

9 วิธีสอนลูกทำบุญ ช่วยพัฒนาทักษะ EF

9 วิธีสอนลูกทำบุญ ช่วยพัฒนาทักษะ EF By  Kru Cindy Smart Melody, 24 November 2022 การทำบุญเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน “บุญ” คือการทำความดีที่สร้างความอิ่มเอิบใจให้กับเรา ถ้าสอนให้ลูกรู้จักการทำบุญ ก็จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะ EF ได้เช่นกัน ทักษะสมอง EF หรือ Executive Function คือ การทำงานของสมองที่ช่วยให้เราสามารถควบคุม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ  ทักษะ EF จะช่วยให้เด็กเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ และนำไปสู่การประสบความสำเร็จในชีวิต 1) สอนลูกให้รู้จักการให้และแบ่งปันเด็กๆ มักจะคุ้นเคยกับการที่เป็นผู้รับจากครอบครัวมาตลอด การแบ่งปันและมีน้ำใจกับผู้อื่นเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้จักการเป็นผู้ให้ เช่น ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน การบริจาคเงิน สิ่งของ เป็นต้น เราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รับอยู่ฝ่ายเดียว แต่ก็สามารถสร้างความสุขจากการเป็นผู้ให้ได้ เหมือนกับที่พ่อแม่ทำเพื่อลูก 2) สวดมนต์ ฟังธรรมการท่องบทสวดมนต์ เป็นการให้ลูกได้เรียนรู้สัจธรรมชีวิตผ่านธรรมะ ความหมายของแต่ละบทสวด มักจะสอดแทรกหลักคำสอน ข้อคิด การสวดมนต์เป็นประจำ …

9 วิธีสอนลูกทำบุญ ช่วยพัฒนาทักษะ EF Read More »

ทักษะEF

การเรียนดนตรีช่วยเสริมทักษะ EF ได้จริงหรือไม่

การเรียนดนตรีช่วยเสริมทักษะ EF ได้จริงหรือไม่ By Kru Cindy Smart Melody, 14 May 2021 การเลี้ยงเด็กของพ่อแม่ยุคใหม่ปัจจุบัน แนวคิดที่กำลังฮิตมาแรง นอกเหนือจากการโฟกัสเรื่องพัฒนาการทางด้าน IQ ความฉลาดทางสติปัญญา และ EQ ความฉลาดทางอารมณ์ อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คงเป็น EF (Executive Functions) องค์ประกอบที่ทำให้เด็กมีชีวิตประสบความสำเร็จ เอาตัวรอดได้โดย “คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็น และมีความสุขเป็น” เคยมีนักวิจัยทำการศึกษาเรื่องนี้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนดนตรีว่ามีผลต่อการพัฒนาทักษะ EF หรือไม่ ยกตัวอย่างผลการวิจัยในประเทศอังกฤษซึ่งได้ทำการทดลองระหว่างเด็ก 2 กลุ่มที่เรียนดนตรีและไม่เรียนดนตรี ผลปรากฏว่าเด็กที่เรียนดนตรี จะมีทักษะ EF มากกว่านักเรียนที่ไม่ได้เรียน และเมื่อทดลองนำกลุ่มเด็กที่ไม่เรียนได้ดนตรี ให้เริ่มเรียนดนตรีผลปรากฏว่าเด็กกลุ่มนี้มีทักษะ EF ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในแง่การวางแผน และการควบคุมพฤติกรรมต่างๆ การเรียนดนตรีสามารถเสริมทักษะ EF ได้อย่างไรบ้าง 1. ทักษะความจำที่นำมาใช้งาน (Working Memory) 1. …

การเรียนดนตรีช่วยเสริมทักษะ EF ได้จริงหรือไม่ Read More »