singing trained and untrained

เรียนร้องเพลง กับ ไม่เรียน ต่างกันอย่างไร?

เรียนร้องเพลง กับ ไม่เรียน ต่างกันอย่างไร? By  Thai Pianist,  8 December 2023 เพิ่มทักษะการร้องเพลง ผ่านการเรียน เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย เมื่อรู้สึกว่า ตัวเองชอบร้องเพลง แต่ก็พอร้องได้อยู่แล้ว แล้วยังจำเป็นต้องเรียนอยู่หรือไม่? หรือเรียนไปแล้ว จะมีอะไรดีขึ้น บทความนี้ จะชวนทุกคนมาไขข้อสงสัยเรื่อง “การเรียนร้องเพลง” กันค่ะ การเรียนร้องเพลงนั้น มีหลายบทเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้เสียงได้เก่งยิ่งขึ้น และลดปัญหาต่างๆ ในการร้องเพลง เช่น เสียงไม่ถึง หมดพลัง ลมไม่พอ เป็นต้น รวมถึง การเพิ่มทักษะ การใช้ลูกคอ การร้องให้ไพเราะ และเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ สังเกตได้ว่า ผู้ที่เรียนรู้เพลงมา เบื้องต้นอย่างแรก คือการร้องเพี้ยนจะหมดไป นอกจากนี้ ยังสามารถร้องได้แตะโน๊ตสูง และต่ำ กว้างขึ้นกว่าที่เคยเป็นอยู่ หรือไม่ว่าเพลงไหน ก็ร้องไหวนั่นเองค่ะ นอกจากนี้การเรียนร้องเพลง ยังมีหลายสไตล์ตามที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปทั่วไป เพลงที่ใช้พลังเสียงมากๆ เพลงสไตล์แจ๊ส บลู แร็ป และอื่นๆ …

เรียนร้องเพลง กับ ไม่เรียน ต่างกันอย่างไร? Read More »